Vi samlats nu så småningom
med brak och buller och tumult
och nu vi ropar vänner – kom!
Ert vinglas är ju fullt.

Tycker du att stämningen är fin
nå, välan, så ta ett glas med vin
ta dig sen dito en, dito två, dito tre
så biiiiiir duu nööjdaare.

Nu säger vi till varje gäst.
Så trevligt att just du är här,
att du ska trivas på vår fest
är allt vad vi begär!

Tycker du att stämningen är fin
nå, välan, så ta ett glas med vin
ta dig sen dito en, dito två, dito tre
så biiiiiir duu nööjdaare.