Vi går mot de dillprydda berg, fallera
som lånat av rubinerna sin färg, fallera.
Så skönt på stora faten
ligger kräftan, gudamaten
vilken stärker och styrker vår märg, fallera.

Man gärna har levt i den tron, fallera
att kräftan kräver OP eller Kron, fallera.
Men råkar du det sakna
så låt ej glädjen slakna
njut ändå utav stjärten eller klon, fallera.

Så fattom ett glas i vår hand, fallera
och tagom då och då en tår på tand, fallera.
För klon vi tager tvärt en
och sedan två för stjärten
vi måste ju festa ibland, fallera.