Våran kräfta, våran kräfta
har båd klo och stjärt
Klon den ska vi knäcka
stjärten ska vi spräcka.
Sedan supen ner i strupen
häller vi så tvärt.