Till vårt läckra smörgåsbord
får vi bästa dryck på jord,
lilla nubben värden bjuder
och ett SKÅL i salen tjuder
vi har börjat med en sill,
smakar gott med nubben till.
Mera får vi smaka på,
vem kan ledsen vara då?
Bara glädje här ska råda,
första dansen snart vi tråda,
dröj blott kvar en knapp sekund
och för glaset till din mund.