Till kräftklon man tager en sup, sup, sup
som letar sig ner i magens djup, djup, djup
och den som börjar tveka
om detta var en räka,
han tar sig ytterligare en sup, sup, sup.