Hej alla vänner, nu står sillen så härligt dukad på borden.
Hej alla vänner, nu så är detta ställe bäst uppå jorden.
En liten sill, vi taga vill
och om en stund klämmer vi en till.
Hej alla vänner, vi har längtat till detta så in i norden.

Skål alla vänner, var nu glada, sitt inte tyst och var grini´.
Skål alla vänner, höj nu glaset som du har en liten fin i.
En truddelutt, en liten hutt
och sen på festen det ska bli sprutt.
Skål allihopa, även mmmmmmm, som alltid dricker martini.