Strömming sur, jo det skall smaka,
nyss av doftens vällust väckt.
Till en ljuvt surströmmingsvaka
samlas Adams stora släkt.

Utav ruset ljuvt begåvad
därtill strömmingens magi
Vi var njutning nu inhåvar
och av dessa fulla vi bli.