För att skicka in en sång
Använd sökfunktionen för att försäkra dig om att sångtexten inte redan finns upplagd.

1. Ange titel
2. Ange melodi
3. Skriv ner texten
4. Ditt namn och ort
5. Klicka på skicka!