Gamla vänner
vi som känner
att vår ungdoms ork finns kvar,
lyft pokalen
här i salen
till en skål för flydde dar!

Ah, vår ungdom,
glada ungdom,
när man dansa natten lång.
Är den tiden
nu förliden,
som var fylld av skratt och sång?

Nej, tillsamman
uti gamman
ska vi möta än en vår!
Kom i svängen,
hör refrängen
ifrån flydda jubelår:

O, vår ungdom,
glada ungdom,
tag din bägare i hand!
Skål för alla,
som här tralla!
Skål för gamla vänskapsband!