Sånt e livet! Sånt e livet !
Så mycket falskhet bor det här
Den man förlorar vinner en annan
Så håll i vännen som du har kär!

Hon kom om våren,som en vårvind.
Min kärlek fick hon och allt hon tog.
Men så kom hösten och den kärlek
Hon svor var evig, bara dog!

Sånt e livet ! Sånt e livet !
Så mycket falskhet bor det här
Den man förlorar vinner en annan
Så håll i vännen som du har kär !

Hon fick en annan.Jag har nog sett dem
Hon verkar lycklig och han är ung.
De jag har lärt mig , de är just detta:
När hjärtat svider – sjung bara sjung!

Sånt e livet ! Sånt e livet !
Så mycket falskhet bor det här
Den man förlorar vinner en annan
Så håll i vännen som du har kär !

Vårt liv är fattigt utan kärlek.
Jag fick en annan som har mig kär.
Vars gamla kärlek har fått korgen.
Hon undrar säkert vem jag är !

Sånt e livet ! Sånt e livet !
Så mycket falskhet bor det här
Den man förlorar vinner en annan
Så håll i vännen som du har kär !