Öl är gudagott att dricka.
O, vad öldrycken dock är skön.
Dricka öl med älskad flicka
billigare än likören grön.
Humlan surrar, flickan strålar
nu går jag och slår en drill.
Lättad, törstig, sedan jag skålar
i gott öl min flicka till.