Samla er go vänner, nu skall vinet begås
fatta den i vinbenet, böj den mot skyarna.
Ljuvaste av nektar som på bolaget fås
dränker oss i vällust och smörjer vårt krås
Livet går i vågor, nu kan vi hoppa bock,
det där med dagen efter betrakta vi som skrock,
i morgon ska vi vakna i skor å hatt å rock å dilla
om gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol.