Vi äro musikanter

Vi äro musikanter allt ifrån Skaraborg, vi äro musikanter allt ifrån Skaraborg. Vi kan spela filolioliolej och vi kan spela basfiol och flöjt. Och vi kan dansa bomfalleralla, bomfalleralla, bomfalleralla! Vi kan dansa bomfalleralla, bomfallerallalej! Läs hela sångtexten ”Vi äro musikanter”

Små grodorna

Små grodorna, små grodorna, är lustiga att se. Små grodorna, små grodorna, är lustiga att se. Ej öron, ej öron, ej svansar hava de. Ej öron, ej öron, ej svansar hava de. Kouack-ack-ack, kouack-ack-ack, kouack-ack-ack-ack-ack. Kouack-ack-ack, kouack-ack-ack, kouack-ack-ack-ack-ack. Läs hela sångtexten ”Små grodorna”