Nattvarden

Snabba på med vinet söla inte präst Strunta i oblaten, nu så är det fest Skynda, fram med kalken skit i orgelbrus och sång Nu sa ska vi ägna oss åt Nattvard dagen lång

Read More