Tagg: Vi gå över daggstänkta berg

Vi går mot de dillprydda

Vi går mot de dillprydda berg, fallera som lånat av rubinerna sin färg, fallera. Så skönt på stora faten ligger kräftan, gudamaten vilken stärker och styrker vår märg, fallera. Man gärna har levt i den tron, fallera att kräftan...

Read More

Till kräftklon

Till kräftklon man tager en sup, sup, sup som letar sig ner i magens djup, djup, djup och den som börjar tveka om detta var en räka, han tar sig ytterligare en sup, sup, sup.

Read More

Och kräftor vi äta

Och kräftor vi ätan utan knot. knot, knot mot dåligt lynne skänka de oss bot. bot, bot Ty till var kräfteflicka en brännvinsnubb vi dricka och det har vi imgenting emot, emot, emot. Ty till var kräfteflicka en bräimvinsnubb vi...

Read More
Loading