Bordsvisa

Festen kan börja, kråset ska smörjas magen ska få det som den vill ha. Glasen stå fulla låt sången rulla glädjen ska vara gäst här idag. Glaset i handen fatta och sjung, glöm alla sorger, vara bara ung. Läs hela sångtexten ”Bordsvisa”