Vaggvisa för liten grön banan

Sov på din gren, du gröna lilla. Natten är stilla, natten är stilla, sov på din gren, sov på din gren. Månen din mor, sig sakta makar. Allting bevakar, allting bevakar. Månen din mor, månen din mor. Över dig ner, månljuset...

Read More