Tryggare kan ingen vara

Tryggare kan ingen vara, än Guds lilla barnaskara, stjärnan ej på himlafästet, fågeln ej i kända nästet. Herren sina trogna vårdar, uti Sions helga gårdar; över dem han sig förbarmar, bär dem uppå fadersarmar. Ingen nöd och...

Read More