Skära, skära havre

Skära, skära havre. Vem skall havren binda? Jo, det skall allra kärasten min. Var skall jag honom finna? Jag sågen igår afton uti det klara månesken. När var tar sin, så tar jag min och så blir trollet utan. Det var rätt och det...

Read More