Nykokta kräftor

Nykokta kräftor, nyslagen dill Fem liter brännvin och sjuhundra pilsner Rödaste skal ju är bättre än sill Särskilt om man får supen därtill. Skal kring stjärt och klor Döljer dock smaken, bror. Men ingen möda stor, dess skal...

Read More