Sånt e livet

Sånt e livet! Sånt e livet ! Så mycket falskhet bor det här Den man förlorar vinner en annan Så håll i vännen som du har kär! Hon kom om våren,som en vårvind. Min kärlek fick hon och allt hon tog. Men så kom hösten och den kärlek Hon svor var evig, bara dog! Läs hela sångtexten ”Sånt e livet”