Luciasång

Nu vaknen och glädjens! Lucia är här, och natten mot morgon sig vänder. De skimrande ljusen i kronan hon bär, och hoppet i hjärtat hon tänder. Välkommen, du midvinterns strålande mö, du tröstande budbärarinna! Se livet, som höljes av frost och av snö, skall seger ånya dock vinna. Läs hela sångtexten ”Luciasång”