Kräftor måste vi ha

Kräftor måste vi ha om än alltid med sprit te. Kräftor måste vi ha! Ja det måste vi ha!

Read More