Jag drömmer om en jul hemma

Jag drömmer om en jul hemma, där vintergatan slår sin bro över tysta skogar och röda logar i snön invid en frusen mo. Jag drömmer om en jul hemma, i alla fönster brinner ljus. Fint och pyntat är varje hus. Ja, jag längtar till...

Read More