Surströmmingsdags

Hej alla vänner, nu står sillen så härligt dukad på borden. Hej alla vänner, nu så är detta ställe bäst uppå jorden. En liten sill, vi taga vill och om en stund klämmer vi en till. Hej alla vänner, vi har längtat till detta så in i norden. Läs hela sångtexten ”Surströmmingsdags”