Härligt att vara samman

Härligt är att vara samman på en sådan fest idag här är alla nöjda och i prima slag. Må vi många år få mötas än till glädje, fröjd och sång ty med vin och skratt blir natten aldrig lång . Haderian, hadera, vänskapsband ej nötas...

Read More