Med lingonröda näsor

Med lingonröda näsor och med bull- rande bas, och skinande som solen uppå våra små kalas. Vi sjunga och vi tralla när vi höja våra glas, men vad är det som göra att vi komma i extas? JO! Det är ett stänk av livets vatten det är...

Read More