Nu när vi samlats här

Nu vi samlats här till denna glada fest glädjen hoppas vi skal bli vår hedersgäst Vi skall sjunga, låt det runqa Vi skall trivas med varandra Kläm nu i och visa riktigt vad ni kan. Vi ett verkligt trevligt gäng har fått ihop Mycket törstiga vi äro allihop Vi vid dukat bord oss breder och en stilla flirt inleder och emellanåt så gnolar vi en låt. Läs hela sångtexten ”Nu när vi samlats här”