Banankontakt

Dé é ett ljussken över staden, nåt stort och gult som alla ser. Banankontakt av tredje graden, en fruktraket som alla ser. Banankontakt é min takt, banankontakt é din takt å din kontakt é min takt å min kontakt é din takt....

Read More