Röda vinet, röda vinet uti glasen står
Bäst vi börjar smaka ifall det tas tillbaka
Fatta glasen djupt i basen
utbringar vi en skål!

Mera, mera vin servera när vi druckit ur
Bara vi nu tål et se upp för alkoholet
Tag nu skvätten i falsetton
om igen en skål.