Kräfta, kräfta, kräfta, kräfta skön
omkring dej blir kvällen rena karusellen…
Honorna är stora och hannarna är små
skala på, skala på och låt inte glasen stå.
Ja-ha-ha-ha, va munter och gla
man blir när kräftan i augusti har högtidsdag
Var kräfta ska, vår sångarhyllning ha
till varje klo vi knäcker ska vi
sjunga en rad!