Räven raska över isen , räven raska över isen
och för vi lov, och får vi lov
att sjunga skratt-olles visa
så här gör skratt-olle var han går (skratta)
och var han sitter och var han står
så får vi lov, så får vi lov (klappa händerna och snurra runt)
att sjunga skratt-olles visa.