Oh, ta ett glas, oh, ta ett glas
ty vinet för oss samman!
Och den som inget glas vill ha
han sjunger och är lika glá.
Men ta ett glas, ja ta ett glas
för livets fröjd och gamman!