Och kräftor vi ätan utan knot. knot, knot
mot dåligt lynne skänka de oss bot. bot, bot
Ty till var kräfteflicka
en brännvinsnubb vi dricka
och det har vi imgenting emot, emot, emot.
Ty till var kräfteflicka
en bräimvinsnubb vi dricka
och det har vi ingenting emot, emot, emot!