Nu när gamla månen blänker
alla mänskor går och tänker
i kväll vi våra sorger dränker
uppå kräftans högtidsdag.

Bort med alla undanflykter
å ta fram kulörta lykter
nu får ingen vara nykter
uppå kräftans högtidsdag.

Myggorna, dom är publiken
å dom sköter om musiken
under bordet travas liken
uppå kräftans högtidsdag.

Största honom alla väljer
nubben alla flitigt sväljer
snart syns botten på buteljer
upå kräftans högtidsdag.

Efter sång och högtidstalen
högvis travas alla skaleri
de e de som e finalen
uppå kräftans högtidsdag.