När vinet kom till jorden,
det skötte gubben Noak om.
Och snart till kalla Norden
den ädla drycken kom.

Och därför säger mamma
så är jag nästan alltid glad.
Ty vinet det gör livet
till ständig solskensdag.