När man har satt sig till dukat bord
pratar man först bara enstaka ord.
Herrarna hosta diskret då och då
alla förstå vad de väntar uppå.

Gunkeliklunk – se vad kommer där
halsarna sträckas, en hutt visst det är.
Alla blev glada och hostan försvann
helan har kommit, säg skål till varann.