Min skål är din skål
och alla goda vänners skål
och din tår är min tår
för vi har samma mål.
Det tjusar, berusar,
men mycket mer vi tål,
så din skål är min skål
och alla glada vänners skål.