Med lingonröda näsor och med bull-
rande bas,
och skinande som solen uppå våra
små kalas.
Vi sjunga och vi tralla när vi
höja våra glas,
men vad är det som göra att vi
komma i extas?
JO!
Det är ett stänk av livets vatten
det är helan lilla vän.
Det är litrarna som staten inte
lagt beslag på än.
Det blir halvan, tersen, kvarten
och grogg vi dricka sen.
Och till morgonen vi spar den
lilla återställaren!