För med en enkel tullipan uppå bemärkelsedan
Vi har den äran, vi har den äran att gratulera
Ja, det har blivit populärt och är så välment och kärt
Så jag är säker att innan kvällen det kommer flera
En liten blomma så här planterad uti en kruka kan säga mer
Än Orrefors som är dekorerad med vita liljor och orkidé
Så med en enkel tullipan uppå bemärkelsedan
Vi har den äran, vi har den äran att gratulera