Kräftorna skina, röda och fina
månen ser ned på älskande par.
Snapsarna ila, finna ej vila
förrän i gapet störtvågen far
Knapra och åt och drick som sig bör
så att din färg får kräftans valör.
Kräftan är värd en
skål uppå färden.
Då går den e igen.