Kräftor måste vi ha
om än alltid med sprit te.
Kräftor måste vi ha!
Ja det måste vi ha!