Kräftor kräver dessa drycker
Kräftor kräver dessa drycker
En liten snaps till varje klo
det är för strupen en lisa
Så här gör kräftvännen när det står
kräftor på bordet och när han får
en liten snaps till varje klo
Nu är det slut på vår visa