Kräftan lyser i karotten
och den största finns i botten
dit ska vi ner..tills att vi ser
vem som till sist haver fått-en
Uti glasen finns det vått än
bästa droppen finns i botten
När den ska ner,ska botten upp
tills det går runt i kalotten
Månen speglar sej i krusen
ombesörjer gratis ljusen
När den går ner, vi stiger opp
och vandrar hem lätt på snusen