Kräftan är ett litet djur,
vi tackom nu sa gärna.
Som bör sitta uti bur,
med klorna kan hon spjärna.
Ingen dager synes än
lyktorna de slockna sen,
det tror jag.

Tersen är ett litet krök,
vi tackom nu så gärna.
Som i magen gör besök,
alltför vår glädje värna.
Inge nubbe slagits ut,
ändå böjar dom ta slut,
det tror jag.

Fatten glaset i din hand,
vi tackom nu så gärna.
Ta dig sen en tår på tand,
båd gubbe, fru och tärna.
Ingen spottar i sitt glas,
när dom är på kräftkalas,
det vet jag.