Kräftan är ett läckert djur,
läckert djur, läckert djur
Färgen den går aldrig ur,
aldrig ur. aldrig ur.
Går den bakåt är den okokt,
går den framåt är det oklokt
att du tar en pärla till
men du gör ju som du vill