Kräfta, kräfta prydd med dill
och en immig sup där till,
bröd och smör och ost och sill,
också några supar till.
Kräfta, kräfta prydd med dill
nu vi fått allt vad vi vill.