Jag kungen är över alla här
under trädens gröna höjd
Jag har nått opp till högsta topp
men ännu är jag ej nöjd
Jag vill ju bli en man, en mänska
och kunna allt ni kan
Jag vill ej längre apa mig
jag vill bara va en man

Oh, oopi-doo
jag vill ju va som du-u-u
jag vill se ut som du, gå som du, du-u-u
det vill jag nu-u-u
ett djur som ja-a-ag
det lär sig bra, bli en människa-a-a

Försök inte lura mig gosse
jag inga konster tål
Att känna till hur eld blir till
Är mina drömmars mål
Din hemlighet vill jag veta
Seså, säg hur det går till
för då blir jag visst
en man till sist
och det är vad jag vill