Du har då aldrig trott på tårar.
Det passar inte för en karl.
När man är över femton vårar
finns inga känslor kvar.

Kan du förstå två våta kinder,
dom torkar lika snabbt igen.
Man rår ej för att tårar rinner
när man har mist sin vän.

Jag vill ha en egen måne som jag kan åka till
Där jag kan glömma att du lämnat mig.
Jag kan sitta på min måne och göra vad jag vill.
Där stannar jag tills allting ordnar sig.

Du tror du vet hur allt ska vara.
Du vet när allting passar sig
Utom när jag skall förklara,
hur jag känner mig.

Du bryr dej inte om mig mera,
och det har tagit mig så hårt.
Du kan väl aldrig acceptera
att någonting är svårt.

Jag vill ha en egen måne som jag kan åka till
Där jag kan glömma att du lämnat mig.
Jag kan sitta på min måne och göra vad jag vill.
Där stannar jag tills allting ordnar sig.

Jag vill ha en egen måne som jag kan åka till
Där jag kan glömma att du lämnat mig.
Jag kan sitta på min måne och göra vad jag vill.
Där stannar jag tills allting ordnar sig.