Ja, nu är tiden inne
att vi får nubben ta
ty sedan brukar maten
ju smaka mycket bra
Sen tycker jag att alla vi
ska ligga i så det kan bli
för både värd och gäst
en glad och trevlig fest